دوشنبه ٠٢ اسفند ١٣٩٥
صفحه اصلي > بررسي منابع 
بررسي منابع

درخواست ثبت در فهرست منابع كالا

در راستاي يكسان سازي ارزيابي توليد كنندگان و تامين كنندگان كالاي صنعت نفت مقرر گرديده است ارزيابي كليه شركتها بصورت يكسان و بوسيله  پرسشنامه هاي ارزيابي  كه حاوي حداقل شاخص هاي ارزيابي كيفي مناقصه گران (موضوع آيين نامه بند ج  ماده 12 قانون برگزاري مناقصات) ميباشد، انجام گيرد.

شركتهاي سازنده/ غيرسازنده با توجه به نوع و محل مصرف كالاهاي توليدي، يكي از پرسشنامه هاي پيوست، مرتبط با ماهيت آن شركت را تكميل و پس از امضاي مدير عامل و مهر شركت بر روي تمامي صفحات به همراه لوح فشرده (CD) جهت ارزيابي به آدرس  شركت پشتيباني ساخت و تهيه كالاي نفت تهران   واحد بررسي منابع ارسال فرمايند.

تذكر مهم:

  • باتوجه به اينکه صلاحيت شرکتها براساس اطلاعات مندرج در پرسشنامه هاي فوق مورد ارزيابي قرار خواهد گرفت، پاسخ گويي به تمام بندهاي پرسشنامه الزاميست. لذا ضمن دقت در تکميل بندهاي پرسشنامه هاي مرتبط، در موارديکه حتي پاسخ سوالات منفي مي باشد صراحتاً موضوع در مقابل بند مربوطه درج گردد. 
  • پس از تكميل پرسشنامه درصورت هرگونه تغييرات در شرکت، توليدات، آدرس (پستي و الکترونيکي)، شماره هاي تلفن و دورنگار، موضوع بلافاصله به واحد بررسي منابع شركت پشتيباني ساخت و تهيه كالاي نفت تهران اعلام گردد.

 

 

 

 

کلیه حقوق این سایت متعلق به مديريت پشتیبانی ساخت و تامين کالای نفت تهران می باشد