يکشنبه ٠٦ فروردين ١٣٩٦
روش هاي اجرايي

 

1- روش اجرايي ايجاد سابقه اقلام مستمر كالا در انبار فرعي

2- روش اجرايي پيگيري سفارشات خارجي

3- روش اجرايي پيگيري و حمل كالا

4- روش اجرايي ادعاي غرامت ازبيمه گر، موسسات حمل و نقل و فروشندگان كالا

5- روش اجرايي انتقال كالا داخل يك نوع رمزسازماني

6- روش اجرايي ايجاد اصلاح سابقه كالا در انبار اصلي

7- روش اجرايي برگشت كالا به انبار

8- روش اجرايي تعديل موجودي انبار

9- روش اجرايي تهيه درخواست خريد كالاي پروژه يا خريد مستقيم

10- روش اجرايي تهيه و تنظيم خريد كالاهاي موجودي مستمر انبار

11- روش اجرايي ثبت سفارشات خارجي، گشايش اعتبارات اسنادي و بيمه كالا

12- روش اجرايي رسيد كالا در انبار

13- روش اجرايي صدور كالا از انبار

14- روش اجرايي امور گمركي و ترخيص كالا

15- روش اجرايي انتقال كالا بين انواع رمزسازماني

16- روش اجرايي بازرسي فني كالا

17- روش اجرايي بازرسي و شمارش كالا در انبار

18- روش اجرايي پيگيري كسري كالاي خريداري شده از فروشندگان يا سازندگان

19- روش اجرايي دريافت و بررسي و ثبت تقاضاهاي خريد در شركت كالا

20- روش اجرايي سفارشات قرارداد باز خريد داخلي وخارجي

21- روش اجرايي كنترل موجودي اقلام مازاد بر نياز

22- روش اجرايي نقل و انتقال كالا بين انبارهاي اصلي

23- روش اجرايي نقل و انتقال كالا بين انبارهاي اصلي و فرعي

کلیه حقوق این سایت متعلق به مديريت پشتیبانی ساخت و تامين کالای نفت تهران می باشد