يکشنبه ٢٨ مهر ١٣٩٨
صفحه اصلي > دستورالعملها و روشهاي اجرايي > دستورالعمل ها و روش هاي اجرايي سيستم يكنواخت تداركات و امور كالا 
دستورالعمل ها و روش هاي اجرايي سيستم يكنواخت تداركات و امور كالا

 

1- روش اجرايي ايجاد سابقه اقلام مستمر كالا در انبار فرعي

2- روش اجرايي انتقال كالا داخل يك نوع رمزسازماني

3- روش اجرايي ايجاد / اصلاح / حذف سابقه كالا در انبار اصلي

4- روش اجرايي برگشت كالا به انبار

5- روش اجرايي تعديل موجودي انبار

6- روش اجرايي تهيه درخواست خريد كالاي پروژه يا خريد مستقيم

7- روش اجرايي تهيه و تنظيم خريد كالاهاي موجودي مستمر انبار

8- روش اجرايي رسيد كالا در انبار

9- روش اجرايي صدور كالا از انبار

10- روش اجرايي انتقال كالا بين انواع رمزسازماني

11- روش اجرايي بازرسي و شمارش كالا در انبار

12- روش اجرايي دريافت و بررسي و ثبت تقاضاهاي خريد در شركت كالا

13- روش اجرايي كنترل موجودي اقلام مازاد بر نياز

14- روش اجرايي نقل و انتقال كالا بين انبارهاي اصلي

15- روش اجرايي نقل و انتقال كالا بين انبارهاي اصلي و فرعي

16- روش اجرائي ثبت مشخصات، عنوان و تنظيم درخواست  كالاهاي برنامه اي و تعميرات اساسي

17- دستورالعمل نحوه ثبت عنوان و شرح پروژه ها و تنظيم تقاضاي كالاي پروژه / خريد مستقيم و اصلاح سوابق مصرف آنها

18- روش اجرايي ايجاد / اصلاح / ابطال سابقه طبقه بندي كالا

19- دستورالعمل نحوه تغيير نمودار شماره طبقه بندي كالا از 1 يا 3 به 2

20- دستورالعمل نحوه ثبت اطلاعات سند سفارش / قرارداد خريد

21- روش اجرايي كنترل موجودي اقلام مازاد اسقاطي قابل فروش قابل بازسازي

22- دستورالعمل تهيه و تنظيم سياهه خريدخارجي، داخلي و تعديليکلیه حقوق این سایت متعلق به مديريت پشتیبانی ساخت و تامين کالای نفت تهران می باشد