چهارشنبه ٢١ آذر ١٣٩٧
صفحه اصلي > گالری عکس 
گالری عکس


امضای تفاهمنامه


[161رای]امضای تفاهمنامه


[143رای]امضای تفاهمنامه


[177رای]امضای تفاهمنامه


[146رای]امضای تفاهمنامه


[119رای]امضای تفاهمنامه


[46رای]امضای تفاهمنامه


[48رای]امضای تفاهمنامه


[43رای]امضای تفاهمنامه


[42رای]تکریم ارباب رجوع در غرفه شرکت


[72رای]تکریم ارباب رجوع در غرفه شرکت


[59رای]تکریم ارباب رجوع در غرفه شرکت


[64رای]تکریم ارباب رجوع در غرفه شرکت


[64رای]تکریم ارباب رجوع در غرفه شرکت


[64رای]بازدید معاون وزیر از غرفه شرکت


[52رای]بازدید معاون وزیر از غرفه شرکت


[43رای]بازدید معاون وزیر از غرفه شرکت


[45رای]بازدید معاون وزیر از غرفه شرکت


[45رای]بازدید معاون وزیر از غرفه شرکت


[47رای]بازدید معاون وزیر از غرفه شرکت


[47رای]بازدید معاون وزیر از غرفه شرکت


[43رای]بازدید کارشناسان از غرفه شرکت


[52رای]بازدید کارشناسان از غرفه شرکت


[45رای]بازدید کارشناسان از غرفه شرکت


[47رای]بازدید کارشناسان از غرفه شرکت


[47رای]بازدید کارشناسان از غرفه شرکت


[41رای]بازدید کارشناسان از غرفه شرکت


[44رای]بازدید کارشناسان از غرفه شرکت


[52رای]بازدید کارشناسان از غرفه شرکت


[42رای]افتتاحیه


[43رای]افتتاحیه


[44رای]افتتاحیه


[35رای]افتتاحیه


[47رای]افتتاحیه


[57رای]افتتاحیه


[44رای]

 

کلیه حقوق این سایت متعلق به مديريت پشتیبانی ساخت و تامين کالای نفت تهران می باشد