جمعه ٠٣ فروردين ١٣٩٧
صفحه اصلي > گالری عکس 
گالری عکس


امضای تفاهمنامه


[136رای]امضای تفاهمنامه


[114رای]امضای تفاهمنامه


[147رای]امضای تفاهمنامه


[118رای]امضای تفاهمنامه


[92رای]امضای تفاهمنامه


[13رای]امضای تفاهمنامه


[18رای]امضای تفاهمنامه


[13رای]امضای تفاهمنامه


[17رای]تکریم ارباب رجوع در غرفه شرکت


[48رای]تکریم ارباب رجوع در غرفه شرکت


[32رای]تکریم ارباب رجوع در غرفه شرکت


[37رای]تکریم ارباب رجوع در غرفه شرکت


[36رای]تکریم ارباب رجوع در غرفه شرکت


[31رای]بازدید معاون وزیر از غرفه شرکت


[16رای]بازدید معاون وزیر از غرفه شرکت


[15رای]بازدید معاون وزیر از غرفه شرکت


[15رای]بازدید معاون وزیر از غرفه شرکت


[16رای]بازدید معاون وزیر از غرفه شرکت


[12رای]بازدید معاون وزیر از غرفه شرکت


[13رای]بازدید معاون وزیر از غرفه شرکت


[14رای]بازدید کارشناسان از غرفه شرکت


[18رای]بازدید کارشناسان از غرفه شرکت


[17رای]بازدید کارشناسان از غرفه شرکت


[14رای]بازدید کارشناسان از غرفه شرکت


[17رای]بازدید کارشناسان از غرفه شرکت


[14رای]بازدید کارشناسان از غرفه شرکت


[13رای]بازدید کارشناسان از غرفه شرکت


[16رای]بازدید کارشناسان از غرفه شرکت


[15رای]افتتاحیه


[12رای]افتتاحیه


[15رای]افتتاحیه


[12رای]افتتاحیه


[14رای]افتتاحیه


[16رای]افتتاحیه


[15رای]

 

کلیه حقوق این سایت متعلق به مديريت پشتیبانی ساخت و تامين کالای نفت تهران می باشد