دوشنبه ٢٨ خرداد ١٣٩٧
صفحه اصلي > گالری عکس 
گالری عکس


امضای تفاهمنامه


[143رای]امضای تفاهمنامه


[124رای]امضای تفاهمنامه


[156رای]امضای تفاهمنامه


[126رای]امضای تفاهمنامه


[95رای]امضای تفاهمنامه


[23رای]امضای تفاهمنامه


[24رای]امضای تفاهمنامه


[19رای]امضای تفاهمنامه


[21رای]تکریم ارباب رجوع در غرفه شرکت


[59رای]تکریم ارباب رجوع در غرفه شرکت


[44رای]تکریم ارباب رجوع در غرفه شرکت


[45رای]تکریم ارباب رجوع در غرفه شرکت


[44رای]تکریم ارباب رجوع در غرفه شرکت


[42رای]بازدید معاون وزیر از غرفه شرکت


[23رای]بازدید معاون وزیر از غرفه شرکت


[23رای]بازدید معاون وزیر از غرفه شرکت


[22رای]بازدید معاون وزیر از غرفه شرکت


[23رای]بازدید معاون وزیر از غرفه شرکت


[19رای]بازدید معاون وزیر از غرفه شرکت


[21رای]بازدید معاون وزیر از غرفه شرکت


[20رای]بازدید کارشناسان از غرفه شرکت


[25رای]بازدید کارشناسان از غرفه شرکت


[22رای]بازدید کارشناسان از غرفه شرکت


[21رای]بازدید کارشناسان از غرفه شرکت


[21رای]بازدید کارشناسان از غرفه شرکت


[20رای]بازدید کارشناسان از غرفه شرکت


[17رای]بازدید کارشناسان از غرفه شرکت


[22رای]بازدید کارشناسان از غرفه شرکت


[19رای]افتتاحیه


[18رای]افتتاحیه


[22رای]افتتاحیه


[17رای]افتتاحیه


[20رای]افتتاحیه


[24رای]افتتاحیه


[23رای]

 

کلیه حقوق این سایت متعلق به مديريت پشتیبانی ساخت و تامين کالای نفت تهران می باشد