چهارشنبه ٠٤ مهر ١٣٩٧
صفحه اصلي > گالری عکس 
گالری عکس


امضای تفاهمنامه


[161رای]امضای تفاهمنامه


[139رای]امضای تفاهمنامه


[176رای]امضای تفاهمنامه


[144رای]امضای تفاهمنامه


[117رای]امضای تفاهمنامه


[42رای]امضای تفاهمنامه


[47رای]امضای تفاهمنامه


[41رای]امضای تفاهمنامه


[41رای]تکریم ارباب رجوع در غرفه شرکت


[72رای]تکریم ارباب رجوع در غرفه شرکت


[57رای]تکریم ارباب رجوع در غرفه شرکت


[63رای]تکریم ارباب رجوع در غرفه شرکت


[62رای]تکریم ارباب رجوع در غرفه شرکت


[64رای]بازدید معاون وزیر از غرفه شرکت


[48رای]بازدید معاون وزیر از غرفه شرکت


[43رای]بازدید معاون وزیر از غرفه شرکت


[44رای]بازدید معاون وزیر از غرفه شرکت


[43رای]بازدید معاون وزیر از غرفه شرکت


[45رای]بازدید معاون وزیر از غرفه شرکت


[42رای]بازدید معاون وزیر از غرفه شرکت


[42رای]بازدید کارشناسان از غرفه شرکت


[50رای]بازدید کارشناسان از غرفه شرکت


[44رای]بازدید کارشناسان از غرفه شرکت


[45رای]بازدید کارشناسان از غرفه شرکت


[47رای]بازدید کارشناسان از غرفه شرکت


[41رای]بازدید کارشناسان از غرفه شرکت


[43رای]بازدید کارشناسان از غرفه شرکت


[46رای]بازدید کارشناسان از غرفه شرکت


[41رای]افتتاحیه


[40رای]افتتاحیه


[43رای]افتتاحیه


[35رای]افتتاحیه


[46رای]افتتاحیه


[44رای]افتتاحیه


[42رای]

 

کلیه حقوق این سایت متعلق به مديريت پشتیبانی ساخت و تامين کالای نفت تهران می باشد